Dom na mieru

 Individuálny projekt

 Našou hlavnou činnosťou je tvorba individuálnych projektov. Je to projekt, v ktorom sa na rozdiel od katalógových projektov zohľadňuje terén pozemku, orientácia pozemku na svetové strany, tvar pozemku a hlavne požiadavky investora na budovu.

 Projekt na stavebné povolenie je vyhotovený v piatich paré a zahŕňa projektové dokumentácie: architektúru, zdravotechniku, vykurovanie, elektroinštaláciu, statiku, požiarnu ochranu.

 V cene projektu na rozdiel od katalógových domov je aj osadenie a prípojky inžinierskych sietí.

 Cena projektu je individuálne stanovená vzhľadom na požiadavky investora. Orientačná cena projektu pre rodinný dom typu bungalov s plochou 120 m2 je 1600€.

 

Na vyžiadanie zákazníka, môžu byť súčasťou projektu výkaz výmer a rozpočet stavby. Tieto súčasti niesú v cene projektu zahrnuté.