Návrh fasády a celkový vzhľad domu

NÁVRHY INTERIÉROV A EXTERIÉROV » Návrh fasády a celkový vzhľad domu

Požiadavka zákazníka bola na použitie sýto žltej farby a tmavého obkladu.