RD BA Rača- prestavba

REFERENCIE Z NAŠICH PROJEKTOV » RD BA Rača- prestavba

 

Autor: Ing. Peter Filin, Ing. Pavol Pekar

Stavebné konštrukcie: Ing. Pavol Pekar