Vizualizácia exteriéru

NÁVRHY INTERIÉROV A EXTERIÉROV » Vizualizácia exteriéru

Požiadavka zákazníka: zmena farieb domu, úprava pôvodných kovových prístreškov a stĺpov opláštením, úprava terénu, vytvorenie altánku v modernom štýle, zachovanie studne.