Vizualizácia exteriéru

NÁVRHY INTERIÉROV A EXTERIÉROV » Vizualizácia exteriéru

Cieľom vizualizácie bolo vytvorenie okolia domu- terasy, možného prístrešku, yakuzi, sedenia. Zákazníci rozmýšľali nad viacerými alternatívami oplotenia a možnostiach zvýšenia pozemku okolo domu.