Vizualizácia kuchyne

NÁVRHY INTERIÉROV A EXTERIÉROV » Vizualizácia kuchyne

Požiadavka zákazníka na rekonštrukciu kuchyne- zmenou povrchu dvierok, zmenou pracovnej dosky a pridaním ostrovčeka.