Vizualizácia obývacej izby

NÁVRHY INTERIÉROV A EXTERIÉROV » Vizualizácia obývacej izby

Požiadavka zákazníka: vytvoriť modernejšiu obývačku s tanečnou siluetou. Priestor bez klasickej sedačky.