Vizualizácia pracovne

NÁVRHY INTERIÉROV A EXTERIÉROV » Vizualizácia pracovne

Požiadavka zákazníka: vytvorenie priestoru vstupu, schodiska a pracovni v jednej alternatíve a otvorený vstupný priestor s pracovňou ako druhú alternatívu. Použitie farieb- biela, sivá a sýto žltá. Použiť cestovateľské motívy.